Najważniejsze właściwości kredytów gotówkowych

Opublikowano w March 27, 2015
Napisany przez Aleksander Lasamanowicz

Kredyty gotówkowe to specyficzne instrumenty zasilające średnioterminowo, a także krótkoterminowo budżety domowe. Warto rozumieć ich specyfikę, ponieważ po pierwsze zaczniesz lepiej przewidywać warunki stawiane przez banki, a po drugie unikniesz nieporozumień podczas konsultacji związanych z podpisaniem tego typu umowy. Kredyty gotówkowe są nimi tak naprawdę tylko z nazwy. Nie mają nic wspólnego z faktycznym kredytem. Kredyty gotówkowe faktycznie są pożyczkami, a nie kredytami. Banki wprowadziły takie nazewnictwo, aby nadać mu marketingowych właściwości. W artykule zauważysz, czym faktycznie jest kredyt gotówkowy.

Duże zróżnicowanie rynku kredytowego warto rozpoznać dla własnego, ekonomicznego dobra

A zatem kredyt gotówkowy należy odczytywać, jako klasyczną pożyczkę. Co to oznacza? Nie masz tutaj do czynienia z regulacjami prawa bankowego, ale ze zwykłym kodeksem cywilnym. Umowę o wydanie pożyczki podpiszesz właściwie z każdym podmiotem, tzn. firmą parabankową, osobą fizyczną, itp. Nie musisz nawet określać konkretnego terminu zwrotu pieniędzy, ani podpisywać umowy. Często wystarczy wymiana ustna. Dlaczego w ogóle rozdzielono aspekt kredytu od aspektu pożyczki gotówkowej? Trzeba pamiętać, że banki detaliczne odpowiadają za bezpieczeństwo ekonomiczne społeczeństwa. Nie mogą pozwolić sobie na dobrowolność w wydawaniu środków. Każdy kredyt to inwestycja ze strony banku detalicznego, a zatem trzeba konkretnie określić jej termin, wartość, zbadać krok po kroku historię kredytobiorcy, zabezpieczyć lepiej umowę, aby nie narazić się na niepotrzebne straty. W końcu banki są nastawione na zyski, a kredyt eliminuje praktycznie ryzyko braku spłaty. Banki bowiem finansują środkami z kredytu nieruchomości, samochody, czyli majątek trwały, konkretnie zapisany w umowie. Pożyczka gotówkowa nie ma natomiast celu. Możesz ją wydać na zwykłą konsumpcję, imprezę okolicznościową, lekarza. Nikogo to właściwie nie obchodzi. W kredycie jest już jednak duża różnica w celowości wydatkowania pieniędzy. Bank detaliczny, dzięki temu w razie braku spłaty przejmuje majątek. Tym samym nie ryzykuje nigdy stratą całości środków.

Ograniczony potencjał budżetu potrafi sprawnie wypełnić profesjonalna pożyczka gotówkowa

Gospodarstwa domowe borykają się z problemem ograniczonych środków. Brak pieniędzy uniemożliwia prowadzenie normalnej działalności biznesowej, zwiększenie konsumpcji. Trudno też o zaspokojenie podstawowych potrzeb. Rozsądny człowiek buduje stale pozytywną historię kredytową i wie, jak rozmawiać z doradcami kredytowymi. Nawet niewielka pożyczka gotówkowa ratuje czasami sytuację, pod względem regulowania bieżących zobowiązań. Dla wielu gospodarstw domowych pożyczki gotówkowe, coraz łatwiej dostępne zastępują zbieranie oszczędności. Czy to racjonalna postawa? Warto jednak posiadać umiejętności generowania nadwyżek kapitałowych, bo to po prostu środki nieoprocentowane, które nie wywołują przywiązania do konkretnej instytucji.

Gdzie kredyty gotówkowe mają największe zastosowanie?

Stosowane właściwie kredyty gotówkowe pomagają w prowadzeniu nie tylko gospodarstwa domowego. Wpływają na potencjał inwestycyjny, szukanie szans biznesowych, pozwalają przetrwać nieoczekiwane wydarzenia. Zaznajomienie się z tym rynkiem jest istotne.

Na zakończenie

Przedstawione różnice pomiędzy standardowym kredytem, a pożyczką gotówkową przydają się niezwykle podczas analizowania ofert różnorodnych instytucji określających się mianem kredytodawców. Na tej podstawie przewidzisz luki w umowach i ochronisz indywidualne interesy ekonomiczne.