Lokaty - jeden z bezpieczniejszych sposobów na inwestowanie gotówki

Opublikowano w June 22, 2015
Napisany przez Aleksander Lasamanowicz

Na pewno wiele osób przekonuje się z każdym rokiem, jak dobrym sposobem na inwestowanie mogą być lokaty bankowe.

Lokata bankowa jest obecnie znana, jako jeden z najbezpieczniejszych i najkorzystniejszych sposobów na zdeponowanie pieniędzy. Na lokacie bankowej pieniądze są przechowywane przede wszystkim po to, aby się w bezpieczny sposób rozmnażały. Wpłacając pieniądze na lokatę, bank oferuje klientowi określone oprocentowanie, a także obietnicę wypłacenia wpłaconej na lokatę sumy pieniędzy, a także doliczonych do tej sumy odsetek. Do najbardziej standardowych lokat zaliczają się lokaty terminowe, jednak oprócz takich funkcjonują też różne inne. Coraz bardziej znana jest na przykład lokata progresywna. Lokaty progresywne różnią się przede wszystkim swoją konstrukcją od standardowych lokat bankowych.

Taka lokata jest w szczególności idealnym rozwiązaniem dla klientów szukających długoterminowych produktów, które dadzą im możliwość oszczędzania. Przy lokatach progresywnych istnieje zawsze możliwość dokonywania dopłat kolejnych sum kapitału do tego, który został już zdeponowany wcześniej. Dzięki temu lokata progresywna wiąże się ze znacznie mniejszą ilością formalności w stosunku do zwykłej lokaty bankowej. Przy lokacie progresywnej istnieje też możliwość wypłacenia zgromadzonych za dany miesiąc odsetek, a także całości bądź części kapitału bez utraty zgromadzonych do tej pory odsetek. W niektórych bankach nie ma nawet okresu minimalnego, po którym możliwe jest wypłacenie posiadanego kapitału bez utraty odsetek, jednak w niektórych bankach ustalany jest ten minimalny okres dla lokaty progresywnej, dlatego warto to sprawdzić, aby nie narazić się na utratę zgromadzonych do tej pory odsetek. Równie dobrze kapitał można pozostawić na kolejny okres na danej lokacie.

Takie rozwiązanie daje możliwość dostępu do zdeponowanych na lokacie środków finansowych, dzięki czemu zwiększa się elastyczność w korzystaniu z posiadanego na lokatach kapitału. Lokaty progresywne są idealnie przystosowane dla klientów, którzy planują regularne oszczędzanie. W każdym miesiącu można dokonać dopłaty do posiadanego już kapitału, a ta dopłata umożliwia natomiast podwyższenie oprocentowania. Klient nie ma konieczności podpisywania kolejnych umów z bankiem na przedłużenie lokaty w przypadku każdej wpłaty pieniędzy. Przy lokatach progresywnych w poszczególnych miesiącach oprocentowanie na lokacie rośnie, a to natomiast skłania do zwiększania posiadanego kapitału, od którego liczone będzie oprocentowanie. Wybierając lokatę progresywną warto jest porównywać uśrednione oprocentowanie za cały okres trwania lokaty. To uśrednienie oprocentowania często wskazuje, że jest ono niższe w stosunku do lokat terminowych, a wtedy lokaty progresywne nie wypadają już tak korzystnie.

Ponadto w niektórych bankach istnieje też wymóg posiadania rachunku bankowego, w którym lokata progresywna ma być założona, a to często jest kłopotliwe i kosztowne dla klienta. Mimo małych mankamentów lokaty progresywne cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród klientów, dlatego obecnie już każdy bank posiada taka lokatę w swojej ofercie. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się te, które banki oferują klientom korzystającym z bankowości elektronicznej. Ich zaletą jest przede wszystkim niezwykle łatwy do nich dostęp. Bardzo często bowiem wystarczy kilka chwil i kliknięć myszką, aby tego typu lokatę założyć. Ze względu na rosnące nimi zainteresowanie banki coraz częściej chcą ze sobą konkurować także w kwestii tego co oferują swoim klientom. Dlatego często warunki takich lokat są znacznie lepsze niż innych, dostępnych na rynku.