Oprocentowanie lokat - jak sprawdzić zyski

Lokata jest formą inwestycji, ponieważ za pożyczenie, użyczenie środków bankowi, on oferuje swoim klientom odsetki naliczane w określonym w umowie okresie. Oznacza to, że pieniądze zarabiają, przynoszą zysk, a nie tylko znajdują się na koncie. Posiadacz tych pieniędzy musi jedynie nie wydawać ich, nie likwidować konta przez pewien czas.

Odsetki naliczane na lokacie zależne są od oprocentowania. To czas trwania lokaty i właśnie oprocentowanie decyduje, jak wysokie będą zarobki i jak bardzo opłacalna okaże się taka inwestycja. Należy jednocześnie pamiętać, że im wyższe kwoty, tym bank oferuje wyższe oprocentowani, a więc i wyższe odsetki. Jak je jednak wyliczyć w skali roku?

Oprocentowanie realne

W przypadku oprocentowania realnego, bank przedstawia nam zyski w skali roku. Uwzględniają wszelkie czynniki mające wpływ na oprocentowanie lokaty oraz warunki, które to oprocentowanie mogą zmienić. W wyliczeniach biorą więc pod uwagę częstość kapitalizowania odsetek i opodatkowania ich. Przedstawione odsetki, zyski na naszej lokacie zostają nazwane profitami i określają tylko tą sumę, która później do nas trafia i jest już uszczuplona o podatek i inne obowiązkowe koszta. Są to więc zyski realne.

Oprocentowanie nominalne

Banki reklamując swoje lokaty najczęściej przedstawiają oprocentowanie w skali roku. Oznacza to, że podany jest procent, z których wyliczymy zyski, które wpłynął o roku.

W przypadku oprocentowania nominalnego nie bierze się pod uwagę podatków, a zwłaszcza podatku Belki, który obejmuje 19% zysków. Nie uwzględniana jest też częstotliwość kapitalizowania odsetek na lokacie. Klient nie uzyskuje dokładnej informacji o rzeczywistych zyskach, które otrzyma na danej lokacie.

Na przykładzie- na lokacie 10 tysięcy złotych przy oprocentowaniu 5% po roku klient ma informacje o uzyskanych zyskach 500zł. Musi jednak odliczyć od tego podatek i częstość dopisywania odsetek. Po odjęciu tego kosztu dopiero uzyskuje realną sumę odsetek, którą zarobił po roku.

Należy brać to pod uwagę, ponieważ pozornie atrakcyjniejsza oferta może się okazać dużo mniej korzystna, jeśli oprocentowanie będzie nominalne, a nie realne.