Rodzaje banków.

Chyba nie ma osoby, która by nie wiedziała o istnieniu takich instytucji jak banki. Chyba każdy wie, że to właśnie tam można uzyskać kredyt, czy też założyć własny rachunek bankowy, na jaki będą wpływały nasze pieniądze. Nie wiele jednak z nas wie jak wiele rodzajów banków mamy obecnie na rynku. W systemie bankowym można wymienić kilka podstawowych rodzajów banków, jakie różnią się od siebie sposobem działania. Zalicza się do nich bank centralny, banki operacyjne, do których można zaliczyć banki uniwersalne i banki wyspecjalizowane. Ze względu na prawną formę działalności banki dzieli się na banki państwowe, banki spółdzielcze oraz banki w formie spółek akcyjnych. SKOK nie należy no formy banku. Wiele osób myli SKOKI z bankami, ale w rzeczywistości nimi nie są.

Bank centralny jest instytucją, która odpowiada są funkcjonowanie całego systemu bankowego. To do jej zadań należy prowadzenie bieżącej polityki pieniężnej całego państwa. Bank centralny może być niezależny od państwa, czyli sam istnieć i dobierać sobie indywidualne cele i narzędzia oraz bank, który jest zależny od państwa. Takie zależne od państwa banki nazywa się bankami rządu. W Polsce bankiem centralnym jest Narodowy Bank Polski.

Kolejnym z banków jest bank uniwersalny. Jest to bank, który dokonuje czynności bankowe, które są dozwolone prawem, a jego działalność, nie jest profilowana, co oznacza, że nie ma określonego profilu działalności. W Europie znacząca liczba banków należy właśnie do banków uniwersalnych.

Mamy również banki specjalne. Takie banki mają specjalne oferty skierowane do klientów. Mają one ograniczony zakres działania. Przeważnie albo ich działania koncentrują się na danym terytorium, albo na danej branży. Stąd mamy między innymi banki budowlane, czy też banki rolne. Dosyć popularne są banki spółdzielcze. Jest to jedna z prawnych form działalności banku, która jest uwzględniona w polskim prawie bankowym. Posiada podobne działania co spółki akcyjne oraz przedsiębiorstwa państwowe. Jako spółdzielnię można również określić SKOKI, ale jednocześnie nie są one bankiem. Siedziba banków spółdzielczych mieści się w Brukseli.