Rodzaje kredytów

Obecnie można wyróżnić kilka rodzajów kredytów. Każdy z nich jest udzielany na nieco innych warunkach i wiąże się z innymi sposobami spłacania takiego kredytu. Jednym z najbardziej znanych kredytów jest kredyt hipoteczny.

Kredyt hipoteczny.

Najwięcej klientów decyduje się na wzięcie kredytu hipotecznego. Dlaczego? Odpowiedź wbrew pozorom jest bardzo prosta. Chcą po prostu móc kupić sobie mieszkanie lub dom i mieć swój własny kat na ziemi. Jest to kredyt bankowy długoterminowy, którego zabezpieczeniem jak sama nazwa wskazuje jest hipoteka. Najczęściej taki kredyt brany jest na kupno mieszkania lub budowę domu lub na kupno lub budowę innej nieruchomości. Można wyróżnić ze względu na cel kredyt hipoteczny, kredyt budowlano- hipoteczny lub pożyczkę hipoteczną. Ze względu na walutę możemy wyróżnić kredyt hipoteczny w walucie krajowej lub w innej walucie obcej.

Kredyt inwestycyjny.

Równie popularny co kredyt hipoteczny jest kredyt inwestycyjny. Ten rodzaj kredytu brany jest po to, aby móc sfinansować przedsięwzięcia realizowane przez przedsiębiorcę, które mają za zadanie powiększyć wielkość majątku trwałego. Pieniądze pożyczone w formie kredytu inwestycyjnego mogą sfinansować zarówno inwestycje materialne jak i niematerialne. Do materialnych inwestycji jakie można sfinansować za tego typu kredyt zalicza się zakup środków trwałych, a także zakup, budowę i rozbudowę obiektów jakie są ściśle związane z prowadzoną przez kredytobiorcę działalnością gospodarczą. Niematerialnymi środkami są między innymi kupna papierów wartościowych. Za pomocą kredytu inwestycyjnego finansowane są również inwestycje finansowe. Może być nimi kupno akcji, czy też udziałów.

Kredyt konsumpcyjny i towarowy.

Dosyć ciekawym kredytem bankowym jest kredyt konsumpcyjny. Udziela się go, na ściśle określone potrzeby klienta. Taki kredyt spłaca się w sposób jaki ustali się indywidualnie z kredytodawcą. Dosyć znany jest także kredyt towarowy. Wiele osób zna go jako kredyt kupiecki, czy też kredyt handlowy. W tym przypadku zachodzi pewnego rodzaju wymiana rynkowa różnych towarów. Taki kredyt zachodzi w momencie, kiedy normalna transakcja kupna sprzedaży zamienia się w stosunek kredytowy. Taka zamiana dzieje się wówczas, kiedy jedna ze stron chce odroczyć termin spłaty. Jest to kredyt, dzięki któremu można prowadzić działalność handlową, nawet w momencie, kiedy brakuje wystarczających środków finansowych, aby kupić dany towar. Istnieje jeszcze kredyt społeczny. Pozwala on sprawić, że emisja pieniądza nie zależy od banku, a od każdego przedmiotu, który chce wykonać coś użytecznego.