Jakie normy prawne odnoszą się najbardziej do branży kredytowej?

Czytanie ustaw to niezbyt popularna czynność, szczególnie wśród niecierpliwych kredytobiorców. Każda firma pożyczkowa odpowiada jednak prawnie podczas obsługi klienta. Parabanków dotychczas nikt nie obserwował pod względem prawnym. Komisja Nadzoru Finansowego omijała przez wiele lat sektor pożyczek krótkoterminowych, pomimo wielu informacji o bankructwach spowodowanych lichwiarskimi zobowiązaniami. Stopniowo jednak rynek parabankowy wszedł w skład nowych norm prawnych. Wiele przepisów odnosi się wręcz konkretnie do funkcjonowania prywatnych firm pożyczkowych. Z jakimi normami prawnymi warto się zatem zapoznać przed nawiązaniem poważnej współpracy z instytucjami pozabankowymi?

Ustawy niezbędne z punktu widzenia bezpieczeństwa kredytobiorcy

Ustawa o kredycie konsumenckim to jeden z najważniejszych aktów prawnych dla kredytobiorców. Ustawa optymalizuje obowiązki informacyjne parabanków. Dzięki ustawie o kredycie konsumenckim każdy kredytobiorca dokładnie wie, ile zapłaci za krótkoterminowe chwilówki. To zasługa wprowadzenia wskaźnika RRSO do obowiązków informacyjnych. Ustawa o kredycie konsumenckim pokazuje również kształt umowy o pożyczki krótkoterminowe. Znajomość norm prawnych umożliwia sprawne porównywanie formularzy informacyjnych, szablonów umów, kosztów odsetkowych i pozaodsetkowych, a nawet w dużym stopniu działań marketingowych.

Ustawa o kredycie konsumenckim to jednak nie wszystko. Duże znaczenie zdobywa również ustawa antylichwiarska dotycząca ograniczenia kosztów pozaodsetkowych, szczególnie nadmiernych prowizji, kosztów ubezpieczeń, dziwnych opłat manipulacyjnych i windykacyjnych. Lichwiarskie zobowiązanie, dzięki ustawie antylichwiarskiej to praktycznie przeszłość, ponieważ na parabanki nałożono limity kosztów pozaodsetkowych. Nawet mało świadomy ekonomicznie kredytobiorca po podpisaniu umowy kredytowej nie narazi się na agresywne przejęcie majątku rodzinnego. Ustawa antylichwiarska wymusza również na firmach pożyczkowych wprowadzenie minimalnego kapitału zakładowego na poziomie wielu tysięcy złotych. To praktycznie gwarancja, że małe, wschodzące podmioty liczące tylko na szybki, nieuczciwy zarobek po prostu znikną z branży i nie zagrożą interesom zadłużonych gospodarstw domowych. Ustawa antylichwiarska optymalizuje też kwestie informacyjne i to bardzo dokładnie. Teraz umowa o kredyt gotówkowy zakłada właściwie pełne dane o kosztach, o terminach spłaty, o dodatkowych formalnościach, o ewentualnym procesie windykacji i wielu innych szczegółach. Założenie parabanku jest też nieco trudniejsze ze względu na wymogi kapitałowe.

Co z porównywaniem kredytów gotówkowych?

Optymalizacja norm prawnych i wprowadzenie regulacji dotyczących kosztów pozaodsetkowych spowoduje ograniczenie zysku wielu parabanków, przy jednoczesnym zmniejszeniu presji na porównywanie ofert. Kredytobiorca wybierze po prostu ulubiony parabank i utrzyma z nim stały kontakt. Oprocentowanie i koszty pozaodsetkowe w minimalnie zmiennych widełkach wymuszą stosowanie zupełnie nowych praktyk marketingowych niezbędnych do przyciągnięcia nowego klienta chwilówek. Oszustwa na rynku pożyczkowym to faktyczny koszmar dla zadłużonych. Utrata nieruchomości za niewielkie chwilówki to życiowa tragedia. Po wielu latach zmagań kredytobiorców z kredytodawcami dochodzi do oczyszczenia branży z nieuczciwych podmiotów. To niezwykle dobra wiadomość. Bezpieczny rynek kredytów krótkoterminowych zagwarantuje w końcu stabilność dochodów dla uczciwych instytucji pozabankowych. Jak oceniasz wprowadzone zmiany prawne na rynku kredytów krótkoterminowych?