Wniosek kredytowy złożony i co dalej?

Jeśli składamy wniosek o kredyt to warto zapoznać się z jego dalszymi losami w banku, gdyż to właśnie podczas kolejnych etapów procedury kredytowej zostanie podjęta decyzja czy otrzymamy dofinansowanie. Po zebraniu wszystkich istotnych danych o kliencie zarówno finansowych, jak i niefinansowych, a w przypadku kredytów inwestycyjnych także informacji o planowanym przedsięwzięciu, rozpoczyna się szczegółowa analiza kredytowa. Aby ułatwić i usystematyzować proces oceny zdolności kredytowej, w bankach tworzone są instrukcje, które wskazują, krok po kroku, jakie elementy należy uwzględnić w procesie podejmowania decyzji. Przykładem takiej procedury jest stosowana w bankach amerykańskich „Reguła pięciu C" (character, capital, capacity, conditions, collateral). Wskazuje ona wszystkie kluczowe obszary, które powinny zostać poddane analizie. W celu oceny ryzyka kredytowania konieczne jest zrozumienie specyfiki działalności i zweryfikowania umiejętności, doświadczenia, uczciwości osób zarządzających, właścicieli (character). Oceniana jest wielkość kapitałów (capital), którymi dysponuje firma, jej sytuacja finansowa i pozycja na rynku. Badana jest zdolność firmy do kontynuacji funkcjonowania i spłaty wszystkich zobowiązań (capacity), w tym również zadłużenia kredytowego. Istotnym elementem analizy jest ustalęnie warunków kredytowania w zależności od zidentyfikowanego ryzyka i specyfiki firmy (conditions) oraz weryfikacja zabezpieczenia kredytu (collateral). Na Ekredytowymarket możesz znalźć świetne analizy kredytów przygotowane przez specjalistów.

Czytaj więcej »