Pożyczka ekspresowa w Banku Pekao SA.

Opublikowano w January 15, 2018
Bank Pekao SA jest jednym z bardziej popularnych banków jakie mamy w Polsce. Ma wiele ciekawych ofert zobowiązań kredytowych z jakich skorzystało wielu zadowolonych klientów. Jedną z takich ofert jest pożyczka ekspresowa. Oferta skierowana jest do nowych klientów Banku Pekao. Do skorzystania z ofert potrzebne jest kilka dokumentów. Niezbędny będzie dowód osobisty. We wniosku kredytowym podaje się również inne dane takie jak adres email, numer telefonu, czy też numer rachunku bankowego. Kredytobiorca ma obowiązek przedstawić w banku dokumenty, które będą potwierdzały wysokość uzyskiwanych przez niego zarobków. Mając w Banku Pekao rachunek nie trzeba przedstawiać takiego dokumentu. Bank sam na podstawie rachunku może wywnioskować jakie zarobki uzyskuje dany klient. Trzeba również napisać samodzielne oświadczenie o dochodach. We wniosku trzeba także podać jaki jest nasz status mieszkaniowy, a także jakie mamy wydatki i zobowiązania. Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego nie jest przez bank pobierana. Jeżeli chodzi o prowizję za udzielenie kredytu jest ona pobierana z zabezpieczeniem w postaci zastawu rejestrowego bądź też w postaci przewłaszczenia jakiejś nieruchomości, czy też rzeczy należącej do kredytobiorcy. Pożyczkę można wcześniej spłacić w części lub całości, ale trzeba za to zapłacić 2,5%, ale nie mniej niż 50 złotych w przypadku spłaty całości pożyczki lub minimum 20 złotych za spłatę części pożyczki przed czasem. Nie ma konieczności posiadania konta w Banku Pekao S.A., aby można było skorzystać z tej oferty. Dostępna jest również karencja pozwalająca na odroczenie spłaty rat nawet o trzy miesiące. Ubezpieczenie zobowiązania również nie jest obowiązkowe, ale jeżeli się na nie zdecydujemy wynosi ono 0,34% pożyczonej kwoty.

Czytaj więcej »